نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

یکصد و شصت و هفتمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان بهاباد برگزار شد

عباللهیان رئیس اداره آموزش و پرورش بهاباد:مقدمات ساخت 2واحد آموزشی توسط بنیاد برکت در شهرستان بهاباد صورت گرفته است
یکصد و شصت و هفتمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان بهاباد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان بهاباد یکصد و شصت و هفتمین جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان از ابتدای شروع به کار و چهارمین جلسه این شورا در سال جاری به ریاست عباس اقبال فرماندار بهاباد و با موضوع ساماندهی نیروی انسانی و فضاهای آموزشی شهری و روستائی شهرستان برگزار شد.

به گفته عبداللهیان رئیس اداره آموزش و پرورش بهاباد تعداد 2 واحد آموزشی جدید در سال گذشته به همت خیرین مدرسه ساز به ظرفیت آموزش و پرورش بهاباد اضافه شده و مقدمات ساخت 2 واحد آموزشی جدید نیز توسط بنیاد برکت صورت گرفته است. دبیر شورای آموزش و پرورش بهاباد اضافه کرد با توجه به فرسوده بودن برخی واحدهای آموزشی و مدارس ، نیاز به نوسازی و ساخت مدارس جدید می باشد که امیدواریم با همت خیرین محترم و مساعدت و همکاری اداره کل نوسازی مدارس استان این امر به زودی صورت گیرد