نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گردهمایی مدیران مدارس ابتدائی شهرستان بهاباد با حضور مدیر آموزش و پرورش برگزار شد

مدیر آموزش و پرورش بهاباد :رسالت اصلی نظام تعلیم و تربیت ساختن نیروی انسانی کارآمد ، مومن و متخصص می باشد
مدیر آموزش و پرورش بهاباد :رسالت اصلی نظام تعلیم و تربیت ساختن نیروی انسانی کارآمد ، مومن و متخصص می باشد

 

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بهاباد گردهمایی مدیران و مدیر آموزگاران مدارس مقطع ابتدائی شهرستان بهاباد با حضور مدیر آموزش و پرورش این شهرستان برگزار شد

حسن رزاقی در این گردهمایی تربیت نیروی انسانی متخصص ،کارآمد و مومن را از رسالت های اصلی دستگاه تعلیم و تربیت دانست و با اشاره به اهمیت دوره ابتدائی که باعث تثبیت شخصیت و هویت دانش آموزان می شود بر کار با برنامه و هدفمند در این دوره تاکید نمود

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهاباد تغییر در برخی دیده گاه ها و روش های آموزشی و تربیتی را ضروری دانست و اضافه کرد : اگر همه ما در دیدگاه و روش های خود تغییر به وجود آورده و دانسته ها و اطلاعاتمان را به روز کنیم آنوقت کارمان نتیجه بخش خواهد شد.

حسن رزاقی در ادامه فضای شاد و متنوع را در مدارس ابتدائی بسیار تاثیر گذار و مهم دانست و بیان داشت : در چارچوب این فضای شاد و متنوع معلم می تواند علم ، تخصص ، تربیت ، اخلاق و نظم را به دانش آموزان بیاموزد.

در ادامه این جلسه مدیران مدارس به بیان دیده گاه ها و مسائل و مشکلات مختلف آموزشی و تربیتی مدارس خود پرداخته و برخی طرح ها و برنامه های مقطع ابتدائی مورد بررسی قرار گرفت.