نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب مقام اول استان درجشنواره الگوی برتر تدریس توسط آموزگار بهابادی

کسب مقام اول استان درجشنواره الگوی برتر تدریس توسط آموزگار بهابادی

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش شهرستان بهاباد حامد قره چایی آموزگار درس تربیت بدنی با شرکت در جشنواره الگوهای برتر تدریس در استان مقام اول را از آن خود نمود .آموزش وپرورش بهاباد کسب مقام اول الگوهای برتر تدریس رابه ایشان وجامعه فرهنگی تبریک عرض می نماید.