نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه دوم کشوری در جشنواره مجازی روشهای برتر تدریس

کسب رتبه دوم کشوری در جشنواره مجازی روشهای برتر تدریس

«گلشن زاده» معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش بهاباد بکارگیری شیوه های فعال در امرتدریس و ارائه راهکارهای جدید توسط این دبیر را از عوامل موفقیت وی در این جشنواره بیان نمود.