نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه دوم کشوری توسط دانش آموز بهابادی در مسابقات معارف اسلامی

کسب رتبه دوم کشوری توسط دانش آموز بهابادی در مسابقات معارف اسلامی

گفتنی است مرحله کشوری مسابقات معارف اسلامی از دوم لغایت پنجم تیرماه در استان مرکزی برگزارگردید.