نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه دوم مسابقات والیبال مرحله استان توسط دانش آموزان بهابادی

کسب رتبه دوم مسابقات والیبال مرحله استان توسط دانش آموزان بهابادی
 

مسابقات والیبال مقطع ابتدایی دختران در مرکز استان برگزار شد

.در این دوره از مسابقات که 9 تیم حضور داشتند تیم والیبال شهرستان بهابا د توانست با پشت سر گذاشتن  حریفان قوی خود   رتبه دوم استان را کسب نماید.