نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه دوم مسابقات فوتسال مقطع راهنمایی دختران توسط دانش آموزان بهابادی

کسب رتبه دوم مسابقات فوتسال مقطع راهنمایی دختران توسط دانش آموزان بهابادی

مسابقات فوتسال مقطع راهنمایی دختران مرحله استانی که در شهر یزد برگزار شد تیم فوتسال دانش آموزان شهرستان بهاباد رتبه دوم را کسب نمود .در این دوره از مسابقات که پنج تیم ناحیه یک - ناحیه دو - خاتم - مروست وبهاباد حضور داشتند دانش آموزان بهابادی توانستند از سد حریفان بگذرند وحائز رتبه دوم شوند