نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چهاردهمين مانور زلزله و ايمني در مدارس بهاباد برگزار ‌شد

چهاردهمين مانور زلزله و ايمني در مدارس بهاباد برگزار ‌شد

به گزارش روابط عمومي اداره آموزش و پرورش شهرستان بهاباد؛ دراين مانور سراسري كه  به صورت نمادین در آموزشگاه شهید زینلی با مشاركت فرمانداری ، هلال احمر، اورژانس ، شهرداری ، نیروی انتظامی ، صدا و سيما و...برگزارشد،هدایی فرماندار ، عبداله ئیان رئیس آموزش وپرورش وجمعی دیگر از مسئولین حضور داشتند. درپایان مانور  هدایی طي سخناني هدف از اجراي اين مانوررا ارتقاء افزايش سطح آگاهي دانش‌آموزان درمورد زلزله و ايجاد آمادگي براي انجام واكنش‌هاي صحيح و سريع در برابرحوادث طبيعي، آشنايي بيشتردانش‌آموزان با زلزله و چگونگي مقابله با آن جهت كسب آرامش رواني و همچنين برانگيختن حس كنجكاوي دانش‌آموزان در خصوص  پديده‌هاي طبيعي ذكر كرد.در ادامه عبداله ئیان گفت : برابر راهبرد تدوين شده ؛ايجاد فرهنگ ايمني و مقاوم سازي و همچنين  كاهش تلفات و خسارات ناشي از وقوع زلزله از اهداف چهاردهمين مانور سراسري زلزله و ايمني  بود كه همزمان با سراسر كشور امروز  در مدارس بهاباد به نحو مطلوب با مشاركت مثال زدني دانش آموزان برگزار ‌شد.رئیس آموزش و پرورش نيز با اشاره به اينكه كشورايران  به خصوص شهرستان بهابادبه لحاظ موقعيت جغرافيايي دريك منطقه زلزله خيزواقع شده است برلزوم آشنايي و آگاهي هرچه بيشتر افراد جامعه خصوصا دانش آموزان كه بيشترين جمعيت جوان كشور را تشكيل مي دهندتاكيد كرد. وی افزود: آموزش و پرورش باید  توسعه آموزش هاي همگاني در خصوص حوادث غير مترقبه رابه عنوان يك راهبرد مستمر در دستور كار قرار دهد چرا كه نقش آموزش و فرهنگسازي در كاهش آسيب هاي بسيار حائز اهميت است.