نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیش دبستانی ها و کلاس اولی های بهابادی روز اول سال تحصیلی خود را جشن گرفتند

برگزاری جشن غنچه ها و شکوفه ها در مدارس ابندایی و مراکز پیش دبستانی بهاباد
دانش آموزان پیش دبستانی و پایه اولی شهرستان بهاباد شروع سال تحصیلی جدید را جشن گرفتند