نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام وزیر آموزش و پرورش به مناسبت آغاز سال تحصيلي و بازگشايي مدارس

پیام وزیر آموزش و پرورش به مناسبت آغاز سال تحصيلي و بازگشايي مدارس

وزير آموزش و پرورش در پيامي به مناسبت آغاز سال تحصيلي و بازگشايي مدارس گفت: آموزش و پرورش مهم‌ترين نقش را در تكوين و تعالي هويت دانش‌آموزان دارد.

به گزارش مركز اطلاع‌رساني و روابط‌عمومي وزارت آموزش و پرروش، پيام دكتر حاجي‌بابايي به شرح زير است:

انقلاب شكوهمند اسلامي به رهبري امام خميني(ره) معمار وبنيانگذار انقلاب، موهبت و وديعه الهي بود تا زمينه دستيابي به حيات طيبه را براي مردم ايران به ارمغان آورد مهم ترين پيام اين حركت عظيم، ضرورت تربيت انسان هاي صالح درسايه معارف بلند وانسان ساز مكتب اسلام بود تا بتوانند زمينه هاي دستيابي به جامعه عدل مهدوي را فراهم آورند. درميان تمامي نهادهاي اجتماعي، نهاد آموزش وپرورش به عنوان متولي اصلي امر تعليم وتربيت رسمي افراد جامعه درسطوح ابتدايي وراهنمايي ومتوسطه، مهم ترين جايگاه ونقش را درراستاي تكوين وتعالي هويت دانش‌آموزان وتربيت انسان هاي فرهيخته برعهده دارد وانجام چنين رسالت سترگي توسط اين نهاد، مستلزم سياستگذاري‌هاي تحولي درابعاد ومولفه هاي مختلف مي‌باشد. همان‌گونه كه مقام معظم رهبري نيز هوشمندانه و مدبرانه برضرورت تحول بنيادين د رآموزش وپرورش تاكيد فرمودند و تحقق آن را از دست‌اندركاران نظام مطالبه نمودند. حال كه ماه مهر آغاز گشته است ونسيم حركت، رحمت ومودت درعرصه تعليم وتربيت شروع به وزيدن نموده است ضروري است با انجام سياست هاي تحولي درمدرسه به عنوان يكي از مهم ترين موقعيت هاي تربيتي وكانون اصلي تحقق عيني تعليم وتربيت، نسيم مهر را به وزش درآورد به ويژه آنكه شروع اين ماه با هفته دفاع مقدس تقارن دارد كه يادآور مجاهدت، سخت كوشي و ايثار كساني است كه مسيرتعليم وتربيت را به خوبي پيموده‌اند. اين ماه بيانگر دميدن روح تلاش وپويايي درمدرسه برجسم وروان معلمان ودانش‌آموزان وخانواده ها است.

 معلماني كه به عنوان اسوه حسنه افتخار مي‌كنند كه ادامه دهندگان راه انبياء الهي در راستاي انجام تكليف سنگين تربيت مي‌باشند ودانش‌آموزاني كه با تمام وجود خواستار آن هستند كه به كمك معلمان فرهيخته و تلاشگر، مسير دستيابي به كمال را طي نمايند. اين ماه يادآور سخت كوشي وهمت بيشتر ما خدمتگزاران نظام تعليم وتربيت است تا با سياستگذاري هاي تحولي مطلوب، زمينه هاي مناسب تعالي معلمان ودانش‌آموزان را فراهم آوريم . اين ماه تذكري است براي خانواده ها كه با همكاري همه جانبه با مدارس،زمينه هاي رشد وارتقاء بيشتر فرزندان خويش را فراهم آورند. ماهي كه به تمامي افراد جامعه يادآور مي گردد كه با به حركت درآمدن سكان هاي اصلي آموزش وپرورش،آنان نيز درجهت همكاري ومساعدت بامدارس نهايت اهتمام خويش را به كار بندند. با شروع اين ماه، خود را موظف مي دانيم همچون سال گذشته با نظر به اصل عدالت تربيتي وبا تاكيد برامر تهذيب،تحصيل و ورزش؛ برنامه ريزي هاي كيفي وكمي را درعرصه هاي آموزشي وپرورشي درسطح صف وستاد به اجرا درآوريم. دراين راستا،  ازجمله مهم ترين اقدامات انجام گرديده درسال گذشته مي توان به امر اعتبار بخشي به مدارس دولتي به عنوان كانون اصلي تعليم وتربيت فرزندان اين مرز وبوم اشاره داشت كه تحقق اين مهم با اجراي سياستهاي تحولي افزايش هنرجويان هنرستان هاي فني وحرفه‌اي، توسعه كمي هنرستان هاي شبانه روزي ونمونه دولتي مناطق محروم كشور، افزايش چشم گير هوشمندسازي مدارس، تجهيز مدارس به سالن ورزشي، نمازخانه، كتابخانه وجذب نيروهاي متخصص وتوانمند دنبال گرديد. همچنين ايجاد مجتمع هاي آموزشي وپرورشي كه ازطريق آن بتوان به صورت مستمر وپيوسته، زيبنده شدن دانش‌آموزان را به حد نصابي از شايستگي ها درتمامي ابعاد ساحت‌هاي تربيتي درراستاي دستيابي به حيات طيبه وتحقق عدالت آموزشي دنبال نمود . توجه ويژه به امر فعاليت‌هاي پرورشي وقرآني كه بتواند زمينه ارتقاء تربيت اعتقادي، اخلاقي، جسمي و روحي دانش‌آموزان را فراهم آورد ازجمله سياستهاي تحولي ديگري است كه مورد نظر قرار گرفته است و بدين منظور ايجاد  مدارس قرآني وافزايش آن درسال 91-90، تصويب اختصاصي بودجه هاي جاري وعمراني كشور به موضوعات قرآني، ساماندهي فعاليت هاي قرآني كشور، تاليف ده ها عنوان كتاب خودآموز قرآن، تصويب احداث  نمازخانه و كتابخانه درمدارس كشور، افزايش چشم گير اردوهاي دانش‌آموزي راهيان نور درسال 91-90، راه‌اندازي  مدارس تخصصي ورزش درسراسركشور، اجراي طرح ملي آموزش شنا، افزايش ظرفيت چهارصددرصدي طرح هجرت، افزايش تعداد  مشاوران درمدارس وصدور مجوز مراكز راهنمايي ومشاوره خانواده درسطح كشور صورت گرفته است. البته بايد اذعان داشت با وجود تمامي تلاش‌هاي انجام گرفته هنوز راه هايي نرفته زيادي است كه بايد همانندگذشته باهمكاري شما فرهنگيان گرانقدر پيموده شود.

در خاتمه برخود لازم مي دانم از تمامي تلاش ها،مساعدت ها وهمراهي هاي مسئولان خدمتگزار در بخش‌هاي مختلف فرهنگي كشور، به ويژه فرهنگيان و خانواده هاي محترم آنان در طول سال تحصيلي گذشته تشكر نموده وازخداوند منان درخواست نمايم توفيق بهره گيري از اين خدمات ارزشمند را درسال تحصيلي جديد نيز به نظام تعليم وتربيت جمهوري اسلامي ايران عنايت فرمايند.

 

                                                                                                                  والسلام عليكم

                                                                                                             حميدرضا حاجي‌بابايي