نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ورود کلاس اولی ها به مدرسه

با برگزاری مراسم "شکوفه ها " بیش از 340دانش آموز بهابادی کلاس اولی وارد مدرسه شدند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بهاباد با برگزاری مراسم "شکوفه ها " بیش از 340 دانش آموز بهابادی برای اولین بار پای در کلاس درس و مدرسه گذاشتند

"حسن عبداللهیان " مدیر آموزش و پرورش  شهرستان بهاباد در مراسم نمادین  "شکوفه ها " که در آموزشگاه قرانی سمیه و با حضور "محمد هوشمند معاون امنیتی ،سیاسی و اجتماعی فرمانداری بهاباد " بر گزار می شد گفت : پايه ي اول در آموزش دوره ي ابتدايي از بالاترين حساسيت و اهميت برخوردار است ، چرا كه اساس و شالوده ي شخصيت فكري و اجتماعي فرد در آن بنيان نهاده مي شود

مدیر آموزش و پرورش بهاباد با اشاره به اهمیت روزها و هفته های اول سال تحصیلی برای کلاس اولی ها افزود هدف کلی در هفته های اول مدرسه این است که دانش آموز نگرش خوبی نسبت به مدرسه پیدا کند .با مدرسه معلم و دانش آموزان ارتباط برقرار کند

در این مراسم دانش آموزان که به همراه والدین خود در مدرسه حاضر شده بودند با گذشتن از زیر قرآن پای در کلاس درس گذاشته و با دریافت هدایایی از دست معاون فرماندار و مدیر آموزش و پرورش شهرستان ،  دوران تحصیل رسمی خود را آغاز نمودند.