نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همزمان با هفته سوادآموزی کمیته پشتیبانی سوادآموزی شهرستان بهاباد تشکیل جلسه داد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بهاباد در جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی شهرستان بهاباد که صبح امروز همزمان با هفته سوادآموزی به ریاست فرماندار و با حضور اعضای این شورا در محل فرمانداری برگزار شد گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه سواد آموزی و مشکلات و مسائل موجود مطرح شد و جهت رفع آن تصمیم گیری شد.

همچنین در پایان آقایان کارگر رئیس اداره ثبت احوال شهرستان به عنوان دستگاه برتر در همکاری با این کمیته و ابویی کارشناس سواد آموزی اداره آموزش و پرورش شهرستان بهاباد جهت گسترش سوادآموزی مورد تجلیل قرار گرفتند.

گفتنی است شهرستان بهاباد در سال جاری رتبه اول را در فعالیت های مستمر و حجم پوشش سوادآموزی کسب نموده و بیشتر از حجم پوشش تعیین شده، بی سوادان را تحت پوشش قرار داده است.