نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش علمی آموزشی آموزگاران و دبیران مدارس شهرستان بهاباد به صورت مجزا برگزار گردید


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بهاباد همایش های علمی آموزشی آموزگاران مدارس ابتدائی و دبیران مدارس متوسطه اول و دوم به صورت مجزا برگزار گردید

در این همایش های علمی آموزگاران و دبیران مدارس شهرستان بهاباد با طرح ها ، برنامه ها و مسائل مربوط به مقطع خود آشنا و سپس  در کارگروه های تخصصی که به تفکیک پایه تحصیلی برای مقطع ابتدائی و رشته و درس برای مقطع متوسطه برگزار می شد شرکت نمودند.

علیرضا تیموری معاون آموزشی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بهاباد در این همایش ها ضمن بیان و بررسی برخی برنامه های آموزشی این مدیریت در سال تحصیلی 98-97 در قسمت دیگری از سخنانش به بیان ویژگی های یک معلم خوب پرداخت.

آدرس کوتاه: