نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش آموزشی پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی ویژه فرهنگیان و اولیاء دانش آموزان در بهاباد برگزار شد

همایش آموزشی پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی
همایش پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان بهاباد همایش آموزشی پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی  در بهاباد برگزار شد

در این همایش که با همکاری اداره آموزش و پرورش و فرماندهی انتظامی شهرستان بهاباد  و با حضور رئیس اداره آموزش و پرورش و فرماندهی انتظامی این شهرستان بر گزار می شد فرهنگیان و والدین دانش آموزان در دو جلسه مجزا با انواع مواد اعتیاد آور و همچنین انواع آسیب های اجتماعی که دانش آموزان و خانواده ها را تهدید می کند و نیز تهدید های استفاده از فضاهای مجازی و راه های پیشگیری از همه این آسیب ها آشنا شدند.