نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست آموزشی مدیران و مدیرآموزگاران مدارس ابندائی شهرستان بهاباد برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بهاباد جلسه آموزشی مدیران و مدیرآموزگاران مدارس مقطع ابتدائی این شهرستان با حضور مدیر آموزش و پرورش برگزار شد.

حسن عبداللهیان در ابتدای این جلسه آموزشی در سخنانی به موضوع تکریم ارباب رجوع اشاره و بر لزوم برخورد مناسب با اولیاء دانش آموزان و ارباب رجوع مدارس تاکید نمود

تاکید بر دقت مدیران در ثبت نام دانش آموزان در سامانه سناد ،لزوم تسلط همکاران بر بخشنامه های ارسالی به وبژه بخشنامه ثبت نام دانش آموزان و ضرورت رعایت محدوده بندی در ثبت نام مدارس شهری از دیگر موضوعاتی بود که مدیر آموزش و پرورش بهاباد پیرامون بحث ثبت نام دانش آموزان مطرح نمود

در این جلسه همچنین  دستورالعمل ثبت نام دانش آموزان و سامانه سناد مورد بررسی قرار گرفت.