نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معلمان تاثیر گذار

معلمان تاثیر گذار

 

معلمان تاثیر گذار در آموزش و پرورش منطقه بهاباد

ردیف

نوع فعالیت

معرفی به استان

1

معلم فداکار

جواد تیموری

2

معلم غیر بومی با سابقه طولانی در روستا

محمد مهدی زاده

3

معلم نویسنده و پژوهشگر  

محمود فلاح

4

قاری قرآن

----

5

حافظ 10 جزء از قرآن  

----

6

معلم امام جماعت مدارس

حسین شیخ زاده

7

زوجین فرهنگی حداقل با 2 فرزند فرهنگی

حسین فلاح

8

مسن ترین معلم

سیدمحمد رضا رضوی

9

قهرمان ورزشی

----

10

معلمین هنرمند

حسن شیبخ زاده

11

معلمین با بیشترین حضور در جبهه

احمد رضا  تیموری

12

خانواده شهید که بیشترین اعضای فرهنگی دارند

خانواده بهابادی

13

خانواده فرهنگی که بیشترین فرزند شهید دارند

-----

14

معلمین خیر مدرسه ساز

-----

15

مدیران با سابقه طولانی 15 سال به بالا

بتول گرانمایه

16

معلمین کارافرین

 -----

17

معلمین مبتکر

رضا  زینلی

19

معلمینی که بیشترین تعداد پیشنهاد را دارند

صدیقه طیبیان

 

 

دبیر ستاد بزرگداشت مقام معلم                                                      مدیر آموزش و پرورش بهاباد

حسین امیری                                                                                  حسین حدادزاده