نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرحله سوم آزمون علمی عملکردی دانش آموزان مقطع ابتدائی

مرحله سوم آزمون علمی عملکردی دانش آموزان پایه های چهارم ، پنجم و ششم ابتدائی شهرستان بهاباد برگزار شد
سومین مرحله آزمون علمی عملکردی دانش آموزان پایه های چهارم تا ششم ابتدائی شهرستان بهاباد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان بهاباد مرحله سوم آزمون علمی عملکردی دانش آموزان مقطع ابتدائی این شهرستان برگزار شد

به گفته کاظمیان معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش شهرستان بهاباد  بیش از 150 نفر از دانش آموزان پایه های چهارم ، پنجم و ششم ابتدائی این شهرستان که به عنوان نفرات و گروه های برتر مدارس خود انتخاب شده بودند در این مرحله از آزمون به رقابت پرداختند