نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرحله دوم آزمون بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول بهاباد برگزار شد

برگزاری مرحله دوم آزمون بهبود عملکرد تحصیلی متوسطه اول
برگزاری دومین مرحله از آزمون بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه اول در شهرستان بهاباد

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان بهاباد همزمان با سراسر استان مرحله دوم آزمون بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه اول شهرستان بهاباد در مدارس شهری و روستائی این شهرستان برگزار شد

حسن عبداللهیان رئیس اداره آموزش و پرورش بهاباد با حضور در تعدادی از مدارس متوسطه دوره اول از روند برگزاری این آزمون بازدید نمود.