نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طنین گلبانگ توحید و اذان اولین نماز جماعت در مدارس شهرستان بهاباد

اولین نماز جماعت دبیرستان شهید رفیعیان نیز با حضور مسئولین بر گزار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بهاباد اولین نماز  جماعت ظهر و عصر مدارس با طنین گلبانگ اذان در همه مدارس شهری و روستائی این شهرستان برگزار شد

مراسم نمادین گلبانگ توحید با حضور مسئولین در دبیرستان پسرانه شهید رفیعیان برگزار شد

گزارش تصویری: