نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شور نیکوکاری در مدارس شهرستان بهاباد

همزمان با سراسر کشور برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان بهاباد همزمان با سراسر کشور مراسم شور نیکوکاری در تمامی مدارس شهرستان بهاباد برگزار شد