نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شور نیکوکاری در دبیرستان امینی بهاباد

همزمان با مدارس سراسر کشور شور نیکوکاری در دبیرستان دوره اول امینی بهاباد برگزار شد