نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سنجش علمی دانش آموزان راهنمائی شهرستان بهاباد

سنجش علمی دانش آموزان راهنمائی شهرستان بهاباد
سنجش علمی مرحله دوم (استانی ) در مقطع راهنمایی شهرستان بهاباد در تاریخ 89/1/30 برگزار خواهد شد.