نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زمان و محل برگزاری مسابقات عملی دوره راهنمای شهرستان بهاباد اعلام شد.

زمان و محل برگزاری مسابقات عملی دوره راهنمای شهرستان بهاباد اعلام شد.
مسابقات عملی دوره راهنمایی مرحله شهرستان از تاریخ 89/1/23 لغایت 89/1/28 به شرح ذیل برگزار می گردد:
1- کارگاهی حرفه وفن - دوشنبه 89/1/23 در محل آموزشگاه ابن سینا
2- آزمایشگاهی علوم اول سه شنبه 89/1/24 در محل آموزشگاه ریحانه
3- کار با رایانه پایه سوم شنبه 89/1/28 در محل آموزشگاه امینی و شهید زینلی