نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زارع معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان از مدارس شهرستان بهابادبازدید کرد

زارع معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان از مدارس شهرستان بهابادبازدید کرد
 

زارع معاون آموزش متوسطه به همراه کارشناسان اداره کل آموزش وپرورش از مدارس بهاباد بازدید نمود.

 معاون آموزشی اداره کل با حضور در مدارس از طرح های در حال اجرای آموزشگاهها بازدید نمود . درادامه ضمن شرکت   در جلسه مدیران ودبیران مقطع راهنمایی ومتوسطه در مورد سند تحول بنیادین آموزش وپرورش ،هدایت تحصیلی دانش آموزان وویژگیهای معلم موفق صحبت نمود.