نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهیابی هنرجو مهدی امیری به مرحله کشوری مسابقات علمی ،عملی هنرستان ها

راهیابی هنرجو مهدی امیری به مرحله کشوری مسابقات علمی ،عملی هنرستان ها

مهدی امیری هنر جوی  سال سوم  رشته امور دامی هنرستان کشاورزی قدس بهاباد به مرحله کشوری مسابقات علمی ،عملی هنرستان های کشور راه یافت .آموزش وپرورش بهاباد  این موفقیت را به فرهنگیان ،دانش آموزان وخانواده محترم دانش آموز مهدی  امیری تبریک عرض می نماید