نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهنما

راهنما
راهنماي ثبت نام در سايت

فرمائید     www.bahaedu.irبا مراجعه  به سایت 
در بخش ورود يا عضويت در سايت روي گزينه  ايجاد حساب كاربري جهت پرسنلي / دانش آموز كليك نمائيد . سپس در فرمي كه باز مي شود به ترتيب موادر ذيل را تكميل نمائيد .
در بخش ورود يا عضويت در سايت روي گزينه  ايجاد حساب كاربري جهت پرسنلي / دانش آموز كليك نمائيد . سپس در فرمي كه باز مي شود به ترتيب موادر ذيل را تكميل نمائيد .
1- شناسه كاربر : اين گزينه به صورت حروف انگليسي و با اعداد تكميل مي شود و در اختيار ثبت نام كننده مي باشد . در صورتي كه شناسنامه كاربر در سايت تكراري باشد پيغامي از طرف سيستم صادر مي گردد.
2-پست الكترونيك: در صورتي كه شما صاحب پست الكترونيك مي باشيد آدرس آن را به صورت صحيح در اين قسمت وارد نمائيد . در غير اين صورت ، اين گزينه را خالي بگذاريد .
3- كد ملي : كد ملي خود را به صورت واقعي و صحيح در اين قسمت وارد نمائيد . اگر كد ملي شما با عدد (صفر) شروع مي شود از وارد كردن اعداد صفر خودداري كنيد و ادامه آن را درج نمائيد .
4- كدپرسنلي : كد پرسنلي خود را كه 8 رقمي مي باشد در اين قسمت وارد كنيد .
5- شماره موبايل : چون مقرر گرديده ، پيغامهاي سريع از طريق SMS (پيام كوتاه ) به همكاران گرامي ارسال گردد لازم است شماره تلفن همراه خود را در اين قسمت وارد كنيد .
6- تائيد متن : متن گرافيكي خاصي در صفحه مشاهده مي كنيد . اعداد آن را در اين قسمت وارد كنيد .
در نهايت روي دكمه ذخيره كليك كنيد . اگر شناسه كاربري تكراري نباشد و كد ملي و كد پرسنلي صحيح وارد شده باشد پيام «به خاطر ايجاد حساب كاربري از شما متشكريم » صادر مي شود ، هم چنين رمز ورود اوليه به صورت خود كار توليد مي شود .
به دليل مسائل امنيتي در اين مرحله با ورود به سايت رمز اختياري خود را وارد كنيد .
در اين لحظه با تغيير رمز وارد سيستم مي شويد و مي توانيد از امكانات اين سايت استفاده نمائيد .
با تشكر : اداره فناوري اطلاعات