نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار دکتر جعفری مدیر کل دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش با فرماندار بهاباد

همزمان با سفر مدیر کل تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش به شهرستان بهاباد صورت گرفت

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بهاباد همزمان با سفر دکتر جعفری مدیر کل دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش به شهرستان بهاباد در جلسه ای که با حضوردکتر جعفری ، مهندس خانی زاده  فرماندار ، عباس دهقان معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، عبداللهیان مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهاباد ،خلیلی رئیس اداره تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش و اعضاء شورای شهر شهردار بهاباد  در محل دفتر فرماندار برگزار می شد مسائل و مشکلات حوزه تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی مدارس شهرستان بهاباد بررسی و جهت رفع آنها و نیز توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی درون مدرسه ای در این شهرستان تصمیم گیری شد.