نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین جلسه ستاد پروژه مهر 98 آموزش و پرورش شهرستان بهاباد تشکیل شد

برنامه ریزی جهت آعاز سال تحصیلی 99-98 در دومین جلسه ستاد پروژه مهر 98 شهرستان بهاباد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بهاباد دومین جلسه ستاد پروژه مهر 98  با حضور مدیرآموزش و پرورش این شهرستان برگزار شد.

" حسن رزاقی " مدیر آموزش و پرورش و رئیس ستاد پروژه مهر شهرستان بهاباد در ابتدای این جلسه با اشاره به سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش بر مبنا قرار دادن این سند بالا دستی در همه برنامه ریزی های سال تحصیلی 99-98 تاکید نمود و از همه اعضاء ستاد پروژه مهر و مسئولین کمیته های مختلف این ستاد خواست تمام فعالیت ها و برنامه ریزی های خود را بر این اساس پیش بینی و اجرا نمایند .

در این جلسه همچنین هریک از مسئولین کمیته های مختلف ستاد پروژه مهر شهرستان بهاباد گزارشی از فعالیت های خود ارائه نموده و مسائل و مشکلات مربوطه را بیان نمودند که جهت رفع این مشکلات بحث و تصمیم گیری شد.