نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دعوت از کلیه فرهنگیان و اعضای خانواده جهت ضیافت افطاری

دعوت از کلیه فرهنگیان و اعضای خانواده جهت ضیافت افطاری
مکان های توزیع افطاری :
همکاران شاغل در منطقه آسفیچ روز شنبه 6/6/89 به دبیرستان پروین اعتصامی مراجعه فرمایند.
همکاران شاغل در منطقه بنستان روز شنبه 6/6/89 به دبستان شهید چمران مراجعه فرمایند
همکاران شاغل در منطقه جلگه روز شنبه 6/6/89 به دبیرستان فاطمه الزهرا (س) مراجعه فرمایند
همکاران شاغل در بهاباد دریکی از روزهای یکشنبه 7/6/89 و دوشنبه 8/6/89 که در دعوت نامه آنها قید شده به دبیرستان میلاد مراجعه فرمایند
ضمناٌ همکارانیکه دعوت نامه به دست آنها نرسید با مدیر مدرسه یا تعاون اداره تماس حاصل فرمایند .
کارشناسی امور رفاهی آموزش و پرورش بهاباد