نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

در سفر مدیر کل دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش به شهرستان بهاباد صورت گرفت

بازدید دکتر جعفری از برخی فضاهای ورزشی ، پایگاه تابستانی و موزه علوم طبیعی بهاباد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بهاباد دکتر جعفری مدیر کل دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش در سفر یک روزه خود به شهرستان بهاباد که عباس دهقان معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان یزد نیز حضور داشت  از برخی فضاهای ورزشی ، پایگاه تابستانی ورزشی دانش آموزی و موزه علوم طبیعی این شهرستان بازدید نمود.