نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درخشش دانش آموزان بهابادی در کنکور سراسری سال 91

درخشش دانش آموزان بهابادی در کنکور سراسری سال 91

به نقل از  روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد "محمد کاظم رحیمی نژاد "در دهمین نشست شورای آموزش و پرورش استان یزد وضعیت دانش آموزان استان درکنکور سراسری و رتبه داوطلبان هریک از شهرستانها و مناطق را براساس توان علمی و  درصد قبولی در هریک از گروههای پنج گانه ریاضی ، انسانی ، تجربی ، هنر و زبان تشریح کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان با در نظر گرفتن این دو شاخص گفت : شهرستانهای میبد ، مهریز ، بهاباد و دستگردان  درگروه آزمایشی ریاضی رتبه های برتر استان را از نظر درصد قبولی کسب کرده اند و منطقه دستگردان ، شهرستان های اردکان و مهریز از نظر توان علمی حائز رتبه برتر شدند.
وی افزود شهرستانهای  صدوق ،  میبد و منطقه نیر و گاریزات نیز  در رشته تجربی بیشترین درصد قبولی را داشته اند و شهرستانهای میبد ، یزد و منطقه زارچ از نظر توان علمی برتر این گروه آزمایشی بوده اند
رحیمی نژاد خاطرنشان کرد شهرستانهای  صدوق ، اردکان و مهریز در گروه آزمایشی علوم  انسانی بیشترین درصد قبولی و شهرستانهای یزد ، مهریز و میبد بالاترین نمره علمی را در این رشته به خود اختصاص داده اند .
مدیرکل آموزش و پرورش همچنین از برتری شهرستاهای اردکان ، میبد و بهاباد در گروه آزمایشی هنر و شهرستانهای مهریز ، میبد و بهاباد در گروه آزمایشی زبان های خارجی از نظر درصد قبولی خبرداد و افزود شهرستانهای میبد ، مهریز و یزد برترین های رشته هنر از نظر توان علمی بوده اند و شهرستانهای بهاباد ، اردکان و صدوق نیز حائز رتبه برتر گروه زبان از نظر توان علمی شده اند