نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هماهنگی برنامه های بسیج سازندگی دانش آموزان شهرستان بهاباد برگزار شد

جلسه هماهنگی برنامه های بسیج سازندگی دانش آموزان شهرستان بهاباد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بهاباد جلسه کمیته برنامه ریزی بسیج سازندگی در این مدیریت برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مدیر آموزش و پرورش و فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه بهاباد برگزار می شد در خصوص تعداد دانش آموزان شرکت کننده در این طرح ، مدارس مجری ،نوع فعالیت و سایر برنامه های مربوطه برنامه ریزی و تصمیم گیری شد.