نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مدیران مدارس ومجتمع های آموزشی وپرورشی بهاباد برگزار شد

جلسه مدیران مدارس ومجتمع های آموزشی وپرورشی بهاباد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اموزش وپرورش بهاباد ، جلسه توجیهی شیوه نامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سال تحصیلی 92-91 با حضور مدیران مجتمع های آموزشی وپرورشی شهری وروستایی ومدیران مستقل برگزار شد .در این جلسه عبداله ئیان رئیس آموزش وپرورش ضمن اشاره به اهمیت ارزیابی از کار همکاران فرهنگی گفت  باید بین کسانی که به شغل خود اهمیت می دهند با کسانی که بی تفاوت هستند فرقی وجود داشته باشد واین مهم اتفاق نمی افتد مگر با ارزیابی دقیق از کار ورفتار معلمین توسط مدیران مدارس در ادامه شیوه نامه ارزیابی عملکرد به طور دقیق برای همکاران توضیح داده شد.