نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مدیران مدارس متوسطه دوره اول شهرستان بهاباد با موضوع ثبت نام دانش آموزان در سال تحصیلی آینده

جلسه مدیران مدارس متوسطه دوره اول شهرستان بهاباد با موضوع ثبت نام دانش آموزان جهت سال تحصیلی آینده برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بهاباد جلسه مدیران مدارس متوسطه دوره اول  این شهرستان با موضوع ثبت نام دانش آموزان جهت سال تحصیلی آینده (97-96)در محل این مدیریت برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مدیر آموزش و پرورش بهاباد  برگزار می شد قوانین و مقررات مربوط به ثبت نام دانش آموزان در این مقطع تحصیلی ،تعیین محدوده های ثبت نامی مدارس شهر ،لباس فرم دانش آموزان و سایر مسائل مربوط به ثبت نام بررسی گردید.