نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه توجیهی نیروهای خدماتی آموزش وپرورش بهابادبرگزار شد

جلسه توجیهی نیروهای خدماتی آموزش وپرورش بهابادبرگزار شد

جلسه توجیهی نیروهای خدماتی آموزشگاهها در سالن اجتماعات اداره آموزش وپرورش بهاباد برگزار شد .

عبداله ئیان رئیس آموزش وپرورش ضمن خیر مقدم به حاضرین وتقدیر وتشکر از زحمات نیروهای خدماتی مدارس در خصوص نامگذاری سال نود ویک از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید ملی وحمایت از کار وسرمایه ایرانی مطالبی بیان نمود وی در ادامه گفت : مستخدمین مدرسه باید اولین کسانی باشند که با روی باز از دانش آموزان استقبال می کنند. درادامه باقری معاون توسعه وپشتیبانی شرح وظایف مستخدمین را به آنان یاد آور شد .در پایان خدمتگزاران برتر مورد تقدیر وتشویق قرار گرفتند.