نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

توزیع کارت دانش آموزان فن یار آموزشگاههای شهرستان بهاباد

توزیع کارت دانش آموزان فن یار آموزشگاههای شهرستان بهاباد
 

در مراسم صبحگاه مدارس شهرستان بهاباد دانش آموزان فن یار معرفی و کارت شناسی آنان تحویل داده شد به گزارش کارشناس فناوری اطلاعات  , آموزش و پرورش شهرستان بهاباد تعداد 30 آموزشگاه هوشمند با تعداد 40 برد دارد و تعداد 60 دانش آموز فن یار در این مدارس معرفی و شروع بکار نموده اند .ضمنا در آینده ای نزدیک به این دانش آموزان آموزش های مقدماتی و نحوه استفاده از برد های هوشمند آموزش داده خواهد شد