نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

توديع و معارفه رئيس آموزش و پرورش بهاباد

توديع و معارفه رئيس آموزش و پرورش بهاباد

درمراسمي با حضور مديركل آموزش و پرورش استان يزد ، امام جمعه و فرماندار بهاباد ، مسئولان محلي ، خانواده هاي معزز فرهنگيان و پيشكسوتان ، آقاي حسن عبداله ئيان بعنوان رئيس جديد اداره آموزش و پرورش شهرستان بهاباد معرفي و از خدمات آقاي حسين حداد رئيس پيشين اين اداره تقدير شد.
  در اين مراسم مدير كل آموزش وژرورش استان يزد به نقش آموزش و پرورش در توسعه كشور اشاره كرد و افزود : آموزش و پرورش در روند توسعه نقش بسيار عظيمي دارد و مبناي توسعه در زمينه هاي مختلف اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي و ... است.
 محمدرضا باغستاني از سند ملي آموزش و پرورش بعنوان نقشه راه تعليم و تربيت كشور ياد كرد و گفت : اين سند بعنوان محور اصلي حركت مسائل تربيتي و آموزشي كشور است.
 وي تلاش هاي ارزنده آموزش و پرورش بهاباد در امور آموزشي و تربيتي را ستود و با برشمردن موفقيت هاي دانش آموزان بهابادي گفت: وجود چنين شهرستانهايي است كه يزدرا  بعنوان استان شاخص در كشور متمايز كرده است.
 باغستاني در ادامه آقاي حسن عبداله ئيان را به سمت جديد آموزش و پرورش شهرستان بهاباد معرفي و از زحمات آقاي حسين حداد تقدير كرد.

در ادامه اين مراسم امام جمعه و فرماندار بهاباد نيز در مورد اهميت و جايگاه آموزش و پرورش مطالبي بيان كردند.