نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل سومین جلسه ستاد پروژه مهر آموزش وپرورش بهاباد

تشکیل سومین جلسه ستاد پروژه مهر آموزش وپرورش بهاباد

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش بهاباد ، سومین جلسه ستاد پروژه مهر آموزش وپرورش بهاباد با حضور رئیس ، معاونین وکارشناسان اداره تشکیل شد .در این جلسه عبداله ئیان رئیس اداره ضمن تشکر از زحمات اعضای ستاد گفت تمامی کادر اداری ودست اندر کاران مدارس باید دست در دست هم دهیم تا بتوانیم سال تحصیلی را با شکوهتر از سال های گذشته آغاز نماییم وامسال می بایست به دلیل شرایط اقتصادی تمامی مدیران در هزینه های آموزشی وپرورشی صرفه جویی نمایند در ادامه گلشن زاده معاون آموزشی ودبیر ستاد پروژه مهر شرح وظایف کمیته های شش گانه را یاد آور شد وگفت باید گروه های ارزیاب نظارت دقیقی یر امر باز گشایی مدارس داشته باشند در پایان آموزشگاه  دخترانه سمیه برای مراسم نمادین جشن شکوفه ها در روز 29 شهریور وآموزشگاه ابتدایی پسرانه شاهد برای مراسم نمادین باز گشایی مدارس در روز اول مهرماه انتخاب شدند