نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل ستاد انتخاب رشته وهدایت تحصیلی آموزش وپرورش بهاباد

تشکیل ستاد انتخاب رشته وهدایت تحصیلی آموزش وپرورش بهاباد

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش شهرستان بهاباد،  با توجه به اهمیت هدایت تحصیلی وانتخاب رشته دانش آموزان سال اول متوسطه ،ستاد انتخاب رشته وهدایت تحصیلی بهاباد با حضور معاونین آموزشی وپرورشی ومشاورین مجرب منطقه وبا هدف هدایت دانش آموزان به رشته های مورد علاقه ونظارت بیشتر مدیر ومشاور مدارس بر این امرتشکیل شد .

دراین جلسه مقرر گردید دانش آموزان هر آموزشگاه از سوم تیرماه لغایت هشتم تیرماه با مراجعه به مدارس در حضور مدیر ومشاور وبرخی دبیران انتخاب رشته نمایند