نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل جلسه گروه های همیار پایه های چهارم و پنجم ابتدایی

تشکیل جلسه گروه های همیار پایه های چهارم و پنجم ابتدایی

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش بهاباد، جلسه گروه های همیار پایه های چهارم و پنجم ابتدایی با حضور معاون آموزشی ، کارشناس آموزش ابتدایی و کارشناس آموزش متوسطه اداره آموزش و پرورش و اعضای گروه های آموزشی پایه های چهارم و پنجم ابتدایی در اداره آموزش و پرورش بهاباد برگزار شد.

در این جلسه «گلشن زاده» معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش بهاباد ضمن تقدیر و تشکراززحمات مدیران و گروههای آموزشی ، آموزش وپرورش عمومی را مهمترین و اساسی ترین پایه در دوره های آموزشی برشمرد و عنوان داشت زیر بنای شخصیت و رشد همه جانبه در این دوره صورت می پذیرد .

درادامه حاضرین پس از بحث و تبادل نظر پیرامون تقویت بنیه علمی دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم ابتدایی نظرات و راهکارهای پیشنهادی خود را در راستای تقویت بنیه علمی این دانش آموزان ارائه نمودند.