نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل اولین جلسه انجمن اولیا ومربیان آموزشگاه تازه تاسیس پسرانه شاهد بهاباد

تشکیل اولین جلسه انجمن اولیا ومربیان آموزشگاه تازه تاسیس پسرانه شاهد بهاباد

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش بهاباد ، اولین جلسه انجمن اولیا ومربیان آموزشگاه ابتدایی پسرانه شاهد بهاباد برای سال تحصیلی 92-91 تشکیل شد در این جلسه مصطفوی مدیر آموزشگاه شرایط وضوابط مدارس شاهد را برای اولیا بیان نمود واز اولیای دانش آموزان خواست با آموزشگاه همکاری لازم را داشته باشند در ادامه انتخابات انجمن اولیا ومربیان برگزار واعضای انجمن با آرای اولیا مشخص شدند