نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از خیرین مدرسه ساز

همایش تجلیل از خیرین مدرسه ساز در تمامی مدارس خیری شهرستان بهاباد برگزار شد
همایش تجلیل از خیرین مدرسه ساز در تمامی مدارس خیری شهرستان بهاباد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان بهاباد همایش تجلیل از خیرین مدرسه ساز در تمامی مدارس خیری شهرستان بهاباد برگزار شد

ملانوری نماینده اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و عبداللهیان رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان بهاباد با حضور در تعدادی از این مدارس از این خیرین بزرگوار و یا خانواده آنها تجلیل نمودند.