نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بوسه ادب بر دستان معلم مهر و دانایی

رئیس اداره آموزش و پرورش بهاباد همزمان با روز معلم با بوسیدن دست معلم دوران تحصیل خود از مقام شامخ معلم تجلیل کرد

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان بهاباد در اولین روز از هفته بزرگداشت مقام معلم و در حاشیه مراسم نمادین زنگ سپاس از معلم ،حسن عبداللهیان رئیس اداره آموزش و پرورش  با بوسه بر دستان  معلم دوران تحصیل خود  مقام معلم را ارج نهاد

احمد هوشمند از معلمان پیشکسوت شهرستان بهاباد می باشد که امروز در این مراسم مورد تجلیل قرار گرفت