نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بهره برداری از زمین چمن مصنوعی دبستان شاهد شهید مدرس بهاباد

با حضور دکتر طالبی معاونت سیاسی - امنیتی استانداری یزد انجام شد
با حضور دکتر طالبی معاون سیاسی امنیتی استانداری یزد و دهقان معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی اداره کل آموزش و پرورش یزد ،زمین چمن مصنوعی دبستان پسرانه شاهد شهید مدرس بهاباد مورد بهره برداری قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی مدیریت اموزش و پرورش شهرستان بهاباد در مراسمی با حضور دکتر طالبی معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار یزد ، آقای دهقان معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ، فرماندار بهاباد و مدیر آموزش و پرورش زمین چمن مصنوعی دبستان پسرانه شاهد شهید مدرس مورد بهره برداری قرار گرفت.
به گفته عبداللهیان مدیر آموزش و پرورش بهاباد این زمین چمن با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد ریال و با همکاری انجمن اولیا و مربیان ، فرمانداری و اداره کل آموزش و پرورش استان احداث شده است