نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی طرح آموزش آداب ومهارتهای زندگی اسلامی(کرامت)

برگزاری کارگاه آموزشی طرح آموزش آداب ومهارتهای زندگی اسلامی(کرامت)

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش، کارگاه آموزشی طرح کرامت ویژه معلمان مقطع ابتدایی مجری طرح با حضور کارشناس مسئول آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان در محل کانون فرهنگی و تربیتی شهید بهشتی برگزارشد.

«زینلی» کارشناس آموزش ابتدایی اداره آموزش و پرورش بهاباد دراین کارگاه هدف از اجرای طرح کرامت را افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان و ایجاد تغییرات محسوس در دروح و روان آنها جهت پذیرش فعالیتهای مثبت روزمره و افزایش مهارتهای زندگی و همچنین ارتقاء تجارب معنوی دانش آموزان بیان نمود.

در این کارگاه که با حضور 45 نفر از معلمان مجری طرح تشکیل شد «میرجلیلی» کارشناس مسئول آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش روش ها و شیوه های آموزش آداب و مهارتهای زندگی اسلامی را برای حاضران بیان نمود.