نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری همایش کوهپیمایی فرهنگیان شهرستان بهاباد

برگزاری همایش کوهپیمایی فرهنگیان شهرستان بهاباد

 

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش بهاباد : همایش کوهپیمایی فرهنگیان   با حضور رئیس آموزش وپرورش ،کارشناسان اداره وفرهنگیان شهرستان  در محل اردوگاه شهدای دانش آموز واقع در روستای صادق آباد برگزار شد. در این همایش که به همت کارشناس تربیت بدنی آموزش وپرورش برگزار گردید، عبداله ئیان رئیس آموزش وپرورش بهابادبا بیان این که هدف از ورزش كردن پرورش جسم و توسعه كامل قواي فكري و اخلاقي و آماده ساختن افراد مفيد براي جامعه مي باشد و از آنجا كه هيچ عمل مثبتي خالي از نتايج مربوطه نيست گفت : كوهنوردي نيز مي تواند بهترين فوايد تربيتي و پرورشي را در راستاي اهداف مد نظر فراهم کند.

وی  اضافه کرد منظور از همه ورزشها و بازيها جلوگيري از خمودگي ، افسردگي و پيري زود رس بوده ولي اندام و ماهيچه هاي ورزيده كه در ورزشهاي ايستا بدست مي آيد كافي نيست ، بلكه شادابي تن و روان بايد با هم باشد كه اين مهم در ورزش كوهنوردي و كوهپيمايي حاصل مي شود .