نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری همایش مدیران مدارس شهرستان بهاباد با موضوع پروژه مهر

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهاباد : ایجاد فضائی با نشاط ، کیفیت بخشی به برنامه های آموزشی و پرورشی ، ارتقاء عدالت آموزشی ، تلاش در جهت تامین تجهیزات مورد نیاز مدارس و تعمیر و بهسازی و زیباسازی مدارس از مهمترین مزایای این طرح می باشد
بررسی موضوع پروژه مهر 98 در همایش مدیران مدارس شهرستان بهاباد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بهاباد همایش مدیران مدارس شهرستان بهاباد با موضوع پروژه مهر با حضور مدیر آموزش و پرورش این شهرستان در محل هنرستان الزهرا بهاباد برگزار شد

حسن رزاقی مدیر آموزش و پرورش در این جلسه پروژه مهر را یکی از مهمترین برنامه ها و طرح های هرساله آموزش و پرورش دانست که با هدف ایجاد عدالت آموزشی ، ایجاد فضائی شاد و با نشاط در مدارس در ابتدای سال تحصیلی ، کیفیت بخشی به برنامه های آموزش و پرورش در مدارس ، و آماده سازی ، بهسازی و زیباسازی مدارس اجرا می گردد.

رئیس ستاد پروژه مهر شهرستان بهاباد با ارائه گزارشی از اقدامات و فعالیت های صورت گرفته از ابتدای تشکیل ستاد پروژه مهر در آموزش و پرورش شهرستان بهاباد در تیرماه 98 تا کنون از مدیران مدارس خواست با تشکیل شورای بازگشائی مدارس با مشارکت انجمن های اولیاء و مربیان همه تمهیدات و مقدمات لازم برای پذیرائی مطلوب  از دانش آموزان در روز اول مهر را فراهم آورند.

در این جلسه همچنین هر کدام از معاونین آموزش و پرورش  و مسئولین کمیته های مختلف ستاد پروژه مهر شهرستان ضمن ارائه گزارشی از برنامه ها و اقدامات کمیته مربوطه طرح ها و برنامه های خود آتی خود را مطرح نمودند.

پاسخ به سوالات و مسائل مطرح شده توسط مدیران مدارس از دیگر برنامه های این همایش بود.