نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دومین جلسه طرح تقویت بنیه علمی دانش آموزان پایه اول راهنمایی

برگزاری دومین جلسه طرح تقویت بنیه علمی دانش آموزان پایه اول راهنمایی

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش بهاباد، دومین جلسه طرح تقویت بنیه علمی دانش آموزان پایه اول راهنمایی با حضور مدیران مدارس مجری طرح و دبیران مربوطه برگزار شد.

در این جلسه راهکارهای مناسب جهت بهبود وضعیت آموزشی دانش آموزان و ادامه روند اجرای طرح بررسی شد.