نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره آموزشی مبانی و اصول آموزش و پرورش در تدوین برنامه عمل (برنامه تعالی مدیریت سطح 1 در شهرستان بهاباد

دوره آموزشی مبانی و اصول آموزش و پرورش در تدوین برنامه عمل (طرح تعالی مدیریت ) در شهرستان بهاباد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بهاباد دوره آموزشی مبانی و اصول آموزش و پرورش در تدوین برنامه عمل (برنامه تعالی مدیریت سطح 1) ویژه مدیران مدارس متوسطه اول و دوم، مدیران مدارس ابتدائی مجری طرح تعالی مدیریت و برخی معاونین و کارشناسان مدیریت آموزش و پرورش دراین شهرستان برگزار شد.

این دوره آموزشی به مدت 16 ساعت (12 ساعت حضوری و 4 ساعت غیر حضوری) در روزهای 20 و 21 دی ماه 1396 و با حضور "مصطفی دهشیری" رئیس اداره آموزش متوسطه دوره اول اداره کل آموزش و پرورش استان یزد،  تشکیل گردید.