نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه کمیته هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش آموزی

برگزاری جلسه کمیته هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش آموزی

درابتدای این جلسه «عبداله ئیان» رئیس اداره آموزش و پرورش بهاباد ضمن عرض خیرمقدم به طرح مباحثی در خصوص پروژه مهر ، بازگشایی مدارس و تقارن آن با هفته دفاع مقدس و برنامه های بسیج دانش آموزی در سال تحصیلی 91-90 پرداخت. و از اعضا کمیته خواست پیشنهادات خود را جهت اجرای مطلوب برنامه ها ارائه نمایند.

در ادامه اعضای کمیته پس از بحث و تبادل نظر پیرامون برنامه های بسیج دانش آموزی در سال تحصیلی جدید تصمیماتی را در رابطه با برنامه های هفته دفاع مقدس و بسیج دانش آموزی اتخاذ نمودند.